Grafički dizajn

Spremni smo da izadjemo u susret svim Vašim idejama i zahtevima i pretvorimo ih u kreativan, kompletan i primamljiv dizajn, bilo da se radi o dizajnu logotipa, banera, brošura, flajera ili dizajnu bilborda, vizit karti, kancelarijskog materijala i drugih vidova grafičkog dizajna…

Digitalna fotografija

Obrada digitalne fotografije je postupak promene detalja fotografije u cilju poboljšanja njenog kvaliteta, dodavanja novih elemenata ili prikaza dela fotografije na više načina (npr. u više boja) bez pomene ostalih elemenata, a vrši se pomoću softvera za obradu fotografije….

Saradnja

Vaše ideje pretvaramo u stvarnost, a vaše poslovanje unapređujemo kroz online rešenja funkcionalnim i prilagodljivim web sajtovima sa najboljim tehnologijama